Home KBO-PCOB-ZEIST Bestuur Activiteiten Lid worden Contact

x
x
Home >> Bestuur   

login bestuur

x

Bestuurssamenstelling KBO-PCOB-Zeist:

x
  KBO telefoon: e-mail:
x
                  voorzitter   Hein Emmen 030 69 77 848
x x x x

 

06 20 03 73 34

x

         secretaris  

Lia van Dijk 06 53 83 62 38
x x x x

 

         penningmeester  

Gerard Hoogervorst

info volgt
 x x x x

    

        x

Foto volgt

 

 

 

 

  

     

  PCOB  

 x

   voorzitter   Jan van Beek 030-6963105
x x x x

x

                             secretaris

Jan van Beek 030-6963105
x x x x

x
penningmeester/administrateur   T.Niemeijer

                                                     

                                                      Adres:

           

            Bachlaan 177

            3706 BZ Zeist

  

 

 

x

  Ledenadministratie  
x
    KBO   Hanneke van Gameren 030-6888487
x x x x
 

x

    PCOB   Henk Enserink 030-6959030
x x x x
x
  LET OP:  Juiste bankrekening nummer wat voor u van toepassing is gebruiken!  x
xx
                                                  

   Bankrekening KBO   KBO :  NL91 INGB 0000 2858 90 

            t.n.v. KATH.BOND VAN EN VOOR OUDEREN AFD.ZEIST

   Bankrekening PCOB   PCOB: NL50 INGB 0002 6067 71  t.n.v. PCOB afd.Zeist

 

   
x

website KBO-PCOB-afdeling Zeist - Created by WKdesign Zeist - All Rights Reserved   >Disclaimer  > Privacy Statement