Home KBO-PCOB-ZEIST Bestuur Activiteiten Lid worden Contact

x
x
Home >> Bestuur   

 

login bestuur

x

Bestuurssamenstelling KBO-PCOB-Zeist:

x
  KBO telefoon: e-mail:
x
   voorzitter         Lia van Dijk  030-6330525 voorzitter.kbo@kbo-pcob-zeist.nl
       06-53836238

x

   secretaris/         functie vacant   secretaris.kbo@kbo-pcob-zeist.nl
penningmeester
      x Mail adres secretariaat

is gewoon in werking.

x

   lid         Ineke Reijven

     
x

lid  

Hanneke van Gameren

     
  PCOB

 x

   voorzitter          Nel de Niet  030-6956541 voorzitter.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
     

x

   secretaris/       Jan van Beek **  030-6963105 secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
penningmeester A.I.
      ** Secretaris functie is vacant

x

   lid        Jan van Beek  030-6963105
     
  Ledenadministratie
    KBO   Hanneke van Gameren  030-6888487 ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl
     

x

    PCOB       Henk Enserink  030-6959030 ledenadministratie.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
     
  FinanciŽn
   KBO & PCOB  

  Gerard van Keeken

 030-6957158 administrateur.kbo-pcob@kbo-pcob-zeist.nl
     
  LET OP:  Juiste bankrekening nummer wat voor u van toepassing is gebruiken!  x
x x x x x
                                                                

   Bankrekening KBO   KBO :  NL91 INGB 0000 2858 90 

            t.n.v. KATH.BOND VAN EN VOOR OUDEREN AFD.ZEIST

   Bankrekening PCOB   PCOB: NL50 INGB 0002 6067 71  t.n.v. PCOB afd.Zeist

 

   
x

website KBO-PCOB-afdeling Zeist © - Created by WKdesign Zeist - All Rights Reserved   >Disclaimer  > Privacy Statement