Home KBO-PCOB-ZEIST Bestuur Activiteiten Lid worden Contact

x
x
Home >> Contact
x
Contactgegevens KBO-Zeist  

     

   
x      
  Adres: Telefoon: E-mail:
Secretaris      
Functie is vacant     secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Ledenadministratie      
Mevr. J.H.M.van Gameren Strausslaan 20, 3706 BP Zeist 030-68 88 487 ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Financieel administrateur      
Dhr. G.J.van Keeken Couwenhoven 5608, 3703 EW Zeist 030 69 57 158 administrateur.kbo-pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Rekeningnummer      
NL91 INGB 000 2858 90  t.n.v. KATH.BOND VAN EN VOOR OUDEREN AFD.ZEIST
x      
x      
Contactgegevens PCOB-Zeist                
x      
x Adres: Telefoon: E-mail:
Secretaris      
Dhr. J.H.van Beek Brugakker 1422, 3704 WG Zeist 030 69 63 105 secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Ledenadministratie      
Dhr. H.J.D.Enserink Arnhemse Bovenweg 16 app.77 06 13 29 15 91 ledenadministratie.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x 3708 TA - Zeist    
Financieel administrateur      
Dhr. G.J.van Keeken Couwenhoven 5608, 3703 EW Zeist 030 69 57 158 administrateur.kbo-pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x      
Rekeningnummer      
NL50 INGB 0002 6067 71  t.n.v. Penningmeester PCOB afd. Zeist    
x      
x      
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen neem contact op via bovenstaande telefoon of mail
met de betreffende persoon.
x      
x      
x    

x    
x    
x    
x

website KBO-PCOB-afdeling Zeist - Created by WKdesign Zeist - All Rights Reserved   >Disclaimer  > Privacy Statement