Home KBO-PCOB-ZEIST Bestuur Activiteiten Lid worden Contact

x
x
Home >> Lid worden
x
Waarom lid worden van KBO of PCOB.
x
Wij behartigen al jaren de belangen van 55-plussers in Zeist.
Hierbij zijn onze respectievelijke katholieke en protestants-christelijke achtergrond leidraad.
Met "Samen op pad" gaan wij steeds verder in een intensieve samenwerking:
   gemeenschappelijke bestuursvergaderingen;
x
   één website: www.kbo-pcob-zeist.nl ;
x
   activiteiten voor alle ruim 650 aangesloten leden.
x
Verdere samenwerking en mogelijk fusie is mede afhankelijk van de samenwerking tussen de overkoepelende bonden UNIE KBO en PCOB.
Op het gebied van landelijke belangenbehartiging ondersteunen wij de activiteiten van deze koepelorganisaties.
x
Daarnaast zijn wij op lokaal niveau actief.
Samen met andere (senioren)organisaties in Zeist komen wij in samenspraak met de gemeente op voor de belangen van senioren bijvoorbeeld op gebied van WMO en vervoer.
Ook met woningcorporaties is er geregeld contact over de woonzorg voor senioren in Zeist.
x
Naast de belangenbehartiging organiseren wij ook gezamenlijke bijeenkomsten om het contact tussen de oudere inwoners van Zeist te waarborgen; dit om vereenzaming te voorkomen.
Zo hebben wij goed bezochte vieringen met Nieuwjaar, Pasen en Advent-/Kerst.
Bovendien ontmoeten onze leden elkaar op koffie-uurtjes en bij busreisjes naar interessante plekken in Nederland.
x
Ook aan de ontwikkeling op het gebied van steeds verdergaande automatisering besteden wij aandacht.
Meerdere malen per jaar organiseren wij cursussen om de oudere - geheel of gedeeltelijke - digibeet de geheimen van de IPAD te onthullen.
x
Redenen genoeg om lid te worden van één van beide bonden, waar u zich het meest thuis voelt.
x
Voort wijzen wij u op de voordelen van het lidmaatschap van KBO-Zeist respectievelijk PCOB-Zeist.
x
          U krijgt;
x
   een ledenpasje dat onder meer recht geeft op een aantal faciliteiten;
x
   een ledenpasje dat onder meer recht geeft op een aantal faciliteiten; toegang tot (het beschermde deel)           
         van de website van de (overkoepelende) UNIE KBO c.q. PCOB, met daarin o.a. voordelige aanbiedingen;
x
   bij sommige ziektekostenverzekeraars korting op uw ziektekostenpremie, zoals bij Zilveren Kruis Achmea;
x
   10 x per jaar het landelijk KBO/PCOB magazine toegezonden;
x
   toegang tot alle evenementen van KBO-Zeist en PCOB-Zeist.
x
          Wilt u meer informatie over KBO-Zeist en/of PCOB-Zeist?
x

  Lia van Dijk, secretariaat   KBO

06 53 83 62 38

Lia.van.dijk@planet.nl   
x

Jan van Beek, secretariaat PCOB

030-69 63 105

secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
x
x
                                       x
Lid worden van KBO afdeling Zeist           
x
Lid kunt u worden van de KBO afdeling Zeist - kortweg KBO-Zeist - indien u de doelstelling van deze katholieke bond onderschrijft en ouder bent dan 55 jaar.
x
x
meld u aan via: Mevr. Hanneke van Gameren
                                      Email: ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl
x

De contributie – verhoogd met de opslag voor postverzending Landelijk KBO-PCOB magazine – bedraagt

€ 29,30 voor alleenstaanden en € 45,50 voor echtparen en samenwonenden.
Indien u het Landelijk KBO-PCOB magazine niet per post wilt ontvangen, wordt uw bijdrage verlaagd met € 5,00
 
 Bankrekening KBO:  NL 91 INGB 0000 28 58 90 t.n.v. KATH.BOND VAN EN VOOR OUDEREN AFD.ZEIST
x
x
Lid worden van PCOB afdeling Zeist  
Lid kunt u worden van de PCOB afdeling Zeist - kortweg PCOB-Zeist - indien u de doelstelling van deze Christelijke bond onderschrijft en ouder bent dan 55 jaar.
x
x
meld u aan via:  Dhr. Henk Enserink
                                     Arnhemse Bovenweg 16 - app.77
                                     3708 TA Zeist
                                     Email: Ledenadministratie PCBO
x

                

De jaarcontributie bedraagt met ingang van 2018 € 27.50 per jaar voor een alleenstaande
of € 44.50 per jaar voor een echtpaar, of twee personen op één adres.
 Bankrekening PCOB: NL50 INGB 0002606771 t.n.v. PCOB afd. Zeist

website KBO-PCOB-afdeling Zeist © - Created by WKdesign Zeist - All Rights Reserved   >Disclaimer  > Privacy Statement